Ajankohtaista

keskiviikkona, 14. syyskuuta 2022

Kutsu Sairauskassan ylimääräiseen kassankokoukseen

LOKOMON SAIRAUSKASSA
TPK 33013

KOKOUSKUTSU
14.9.2022

SAIRAUSKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS
Aika: Maanantaina 26.9.2022 kello 15.00
Paikka: Etäkokous (TEAMS-järjestelmä)
Läsnäolijat Metso Outotec Finland Oy / Kabinetti 4
Lokomonkatu 3, Tampere

Asiat
Kokouksessa käsitellään Lokomon Sairauskassan hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamisesta.
1) Kassan toimintaa säätelevä Vakuutuskassalaki ja Laki eläkesäätiöstä ja eläkekassoista uudistuivat, uudet lait ovat tulleet voimaan 1.1.2022. Lakimuutosten johdosta kassan sääntöihin on tehty termeihin liittyviä muutoksia, mm:
jäsen = vakuutettu
eläkeläisjäsen = eläkeläisvakuutettu
ulkojäsen = muu vakuutettu
kassanjohtaja = toimitusjohtaja
jäsenyys = vakuutussuhde
jäsenmaksu = vakuutusmaksu
sekä korjattu kaikkiin tarvittaviin sääntöpykäliin viittaukset oikeisiin
voimassaoleviin sovellettaviin lakeihin.

2) Lisäksi hallitus esittää kassan sääntöihin muutoksia pykäliin:
4 §, 8 §, 11 §, 14 §, 16 §, 19 §, 20 §, 22 §, 26 §, 34 §, 35 §, 38 §, 40 §, 44 §, 48 §, 49 §, 52 § ja 53 §
Muutokset osin lakeihin perustuvia, osin täsmennyksiä sekä sääntöjen ymmärrettävyyttä parantavia. Em. pykälien muutosehdotusten pääasiallinen sisältö oheisessa liitteessä.

Kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautumiset torstaihin 22.9.2022 mennessä toimitusjohtajalle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaali sekä linkki kokoukseen osallistumista varten perjantaina 23.9.2022

LOKOMON SAIRAUSKASSAN HALLITUS

Jakelu www.lokomonsairauskassa.fi (poistetaan 27.9.2022)

**********


Lokomon Sairauskassa
Liite kassankokouskutsuun 14.9.2022

Sääntöpykälän muutoksen pääasiallinen sisältö :
4 §
poistetaan yhtiöluettelo säännöistä, lisätään osakasluettelo nettisivuille y-tunnuksineen:
Kassan toimintapiirin muodostavat osakasluettelossa mainittuihin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt. Osakasluettelossa on mainittu myös toimintapiiriin kuulumisen mahdolliset rajaukset yhtiöittäin. Yhtiötä kutsutaan näissä säännöissä osakkaaksi. Osakasluettelo on julkinen ja se on nähtävissä kassan kotisivuilla.

Osakasluetteloon lisätty:
- Waratah OM OY, joka ollut jo v. 2004 olemassa. Vakuutettuja ko. yritykseen siirtyneet henkilöä (3 kpl) jotka ovat ennen siirtymistään olleet Lokomon Sairauskassan vakuutettuja
- Metso Outotec Metals Oy, uusi perustettu yritys johon siirtyy osa Metso Outotec Finland Oy:n vakuutetuista. Vakuutettujen määrään ei lisäyksellä ajankohtaisesti vaikutusta.

8 §
tarkennettu vakuutusmaksukaton laskemisen laskukaavaa:
Kassan vakuutusmaksu on 1,1 prosenttia vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta. Kassan kuukausittainen vakuutusmaksun enimmäismäärä lasketaan seuraavalla kaavalla: Vakuutetuilta peritystä vakuutusmaksutulosta laskettu keskituntipalkka x 2,7. Hallitus voi vuosisuunnitelmassa alentaa vakuutusmaksukattoa kassan taloudellisen tilan niin salliessa.

11 §
Termejä muutettu perhevapaauudistuksen johdosta. Kelaan keskitetyt etuudet poistettu luettelosta.

14 §
Korvauslajien luettavuutta parannettu, mm.
- julkinen terveydenhuolto sisällytetty samaan kohtaan 1 c luettelomuodossa
- psykologin ja psykoterapeutin palveluihin työterveyslääkärin lähete (ennen asiantuntijalääkärin)
- 6 a apuvälinekorvausta parannettu
- 7 a täsmennetty korvausmäärän laskuperustetta. Lisäksi lisätty täsmennys silmälasikorvauksen määrästä, jos vakuutussuhteen alkamisesta yli 3 vuotta ennen ensimmäistä hankintaa
- 8 täsmennetty korvausmäärän laskuperustetta
Eläkeläisvakuutettujen lisäkorvausten osalta tehty samat tarkennukset: julkinen terveydenhuolto sekä korvausmäärien laskuperuste.

16 §
Hautausavustus: täsmennetty korvausmäärän laskuperustetta

19 §
Täsmennetty lisäetuuksia koskevien rajoitusten pykälää: Oikeus etuuksiin säilyy, mikäli vakuutettu on palkattomasti työstä pois sairauden, tapaturman tai perhevapaan vuoksi.

20 §
Lisätty takaisinperintä, jos vakuutettu on vilpillisesti saanut etuutta väärin perustein.

22 §
Tekstiä selkeytetty, sisältö ennallaan

26 §
Tekstiä lisätty lakiin perustuen: perusteet valituksen tekemiseksi, valitusosoitus sekä kanneajan perusteet

34 §
Lisäyksiä / täsmennyksiä: puhevallan käyttäminen sekä osallistuminen postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

35 §
Lisätty asiamiehen äänivalta sekä täsmennetty osakkaiden äänien jakautuminen suhteessa vakuutettujen lukumäärään

38 §
Täsmennetty kokouskutsujen ja muiden tiedoksiantojen toimitustapaa; pääasiallinen tiedotuskanava Sairauskassan omat nettisivut

40 §
Tekstiä lisätty lakiin perustuen; osakkaan oikeuksia ja / tai velvollisuuksia koskevan muutoksen edellytykset liittyen osakkaiden äänimäärän jakautumiseen, lisätty 4 mom:
Jos sääntöjen muutos koskee välittömästi osakkaan oikeuksia tai velvollisuuksia, on muutoksen vahvistamisen edellytyksenä lisäksi, että osakas on kassankokouksessa tai muutoin muutoksen hyväksynyt. Mikäli osakkaita on useampia, on muutoksen vahvistamisen edellytyksenä, että vähintään kaksi kolmannesta kaikista osakkaista on muutoksen kassankokouksessa tai muutoin hyväksynyt. Lisäksi edellytetään muutoksen hyväksyneiden osakkaiden äänimäärän edustavan vähintään kahta kolmannesta siitä äänimäärästä, joka osakkailla yhteensä olisi ollut, mikäli kaikki osakkaat olisivat olleet edustettuina kassankokouksessa (laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) 2 luku, 15 mom)

44 §
Lisätty hallituksen tehtäviin: antaa oikeus kassan nimen kirjoittamiseen

48 §
ent. 48 § Asiantuntijalääkäri poistettu kokonaan, ei velvoitetta nimeämiseen. Tästä eteenpäin pykälien numerointi muuttunut

49 §
(ent. 50 §) täsmennetty lainan ottamista ja sen ehtoja

52 §
Lisätty uuden lain mukainen pykälä vapaaehtoisesta luovuttamisesta, selvitystilasta ja purkamisesta

53 §
Täsmennetty milloin lakisääteinen selvitystila ja purkaminen tulee kyseeseen

Osakasluettelo sekä ehdotetut uudet säännöt kokonaisuudessaan katsottavissa 'Linkit'-välilehdellä. 

keskiviikkona, 26. toukokuuta 2021

Sähköinen asiointikanava, Iris, on avattu!

Lokomon Sairauskassa on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun.

Sähköisen asioinnin käyttöönoton ohjeet löydät 'Korvausten hakeminen - Iris' - välilehdeltä. 

Iris- eAsiointipalveluun pääset oheisesta linkistä: https://lokomo.omasairauskassa.fi/

Etuuslajikohtaista ohjeistusta korvausten hakemiseen löydät Iriksestä. 

Jatkossa pyydämme suosimaan sähköisen asiointikanavan käyttöä sähköpostin sijaan. 

maanantaina, 14. kesäkuuta 2021

E-passilla maksetuista kustannuksista ei voi hakea Sairauskassalta korvausta!

Osa työnantajista, joilla on käytössä E-passi, ovat laajentaneet edun käyttöä hyvinvointipalveluihin (hieronta, hammashoito ym). Huomaathan että E-passilla maksetuista kustannuksista ei voi hakea Sairauskassalta korvausta. E-passi on työnantajan maksama verovapaa henkilöstöetu, eikä sitä voi muuttaa rahaksi Sairauskassan kautta.